"Škrta zemlja čuva svoje blago
svako zrno ka srce u sridi
malo rodi i ne daje puno
al' šta dade triput više vridi..."

Ovim Statutom „Vinoplod-Vinarija“ dioničko društvo Šibenik (dalje u tekstu društvo) uređuju se: tvrtka i sjedište društva, predmet poslovanja društva, iznos temeljnog kapitala, broj i nominalni iznos dionica, izdavanje dionica, isprave i prodaja dionica, organi društva, način i oblik objave priopćenja društva, vrijeme trajanja i prestanak društva, poslovne knjige, godišnji obračun i upotreba dobiti te završne odredbe.

Dokument:  Statut