"Škrta zemlja čuva svoje blago
svako zrno ka srce u sridi
malo rodi i ne daje puno
al' šta dade triput više vridi..."

Član Uprave – glavni direktor „Vinoplod-Vinarija“d.d. Šibenik dipl.oecc. Damir Lasan, donio je , dana 02.svibnja 2017. godine Odluku temeljem koje objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE NEOBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

  1. Raspisuje se javni poziv za prikupljanje neobvezujućih ponuda za kupnju građevinskog zemljišta označenog kao čest.br. 3475/1 k.o. Šibenik u naravi vinarija i dvor te skladište i poslužno zemljište. sve na adresi Ulica Velimira Škorpika br.2, 22000 Šibenik.

  2. Navedeno građevinsko zemljište je površine 22.060 metara četvornih i u potpunosti je infrastrukturno opremljeno.

  3. Početna cijena jest 445 EUR po metru četvornom ili 9. 816.700,00 EUR.
  4. Postupak prodaje provest će se u dvije faze:
  1. Prikupljanjem neobvezujućih ponuda

Zainteresirane za kupnju predmetne nekretnine molimo dostaviti neobvezujuće ponude.Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom utvrđene uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponuda se dostavlja od 08. svibnja do 25. srpnja 2017. godine na adresu „Vinoplod-Vinarija“d.d. Šibenik, Velimira Škorpika 2, 22000 Šibenik s naznakom „neobvezujuća ponuda“.Pitanja vezana uz osnovne informacije o nekretnini mogu se uputiti na mail: info@vinoplod-vinarija.hr najkasnije do 18. srpnja 2017.godine, a odgovori će biti otposlani u roku od jednog dana od dana zaprimanja pitanja. Član Uprave – glavni direktor ne mora odabrati niti jednu od podnesenih neobvezujućih ponuda ukoliko procijeni da one nisu u interesu „Vinoplod-Vinarije“d.d. Šibenik.

Neobvezujuća ponuda mora sadržavati:

  • Ime i prezime, odnosno naziv, OIB te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja
  • Dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva( za strane osobe)
  • Ponudu za kupnju navedene nekretnine s iznosom kupovnine
  • Dokaze o financijskim i gospodarskim sposobnostima ponuditelja:

BON 1, BON 2, BON PLUS, ne starije od sedam dana

Samo kompletne i u roku dostavljene neobvezujuće ponude, kako je prethodno

opisano biti će predmet razmatranja.

  1. Obvezujuće ponude

Po završetku prikupljanja neobvezujućih ponuda, ukoliko Član Uprave – glavni direktor odabere neke od neobvezujućih ponuda za kupnju, biti će upućeni pozivi za izradu obvezujuće ponude s podacima i uputama o postupku i načinu, te datumu dostave obvezujuće ponude.

Vinoplod-Vinarija“d.d. Šibenik ovaj javni poziv za podnošenje neobvezujućih ponuda oglašava slijedom namjere preseljenja proizvodnog pogona na novu lokaciju.

Ukoliko dođe do sklapanja ugovora o kupnji odnosno prodaji predmetne nekretnine kupac bi trebao od dana uplate kupovnine do dana ulaska u posjed predmetne nekretnine odobriti „Vinoplod-Vinariji“d.d. poček u trajanju od 22 mjeseca koliko je od strane struke procijenjeno vrijeme potrebno za preseljenje proizvodnog pogona „Vinoplod-Vinarije“d.d. na novu lokaciju.

Vinoplod-Vinarija“d.d. Šibenik